ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
dot
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletประมวลรัษฎากร (ไทย)
bulletประมวลรัษฏากร (อังกฤษ)
bulletพรบ.ประกันสังคม
bulletพรบ.การบัญชี
bulletพรบ.วิชาชีพบัญชี
bulletพรบ.แรงงาน
dot
รวมลิงก์
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์
dot
Newsletter

dot
ตัวอย่างใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ article

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวย

1234 หมู่ที่ 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

(เอกสารออกเป็นชุด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1-1234-1234-1                                                                                           เล่มที่ 001   เลขที่  0001

วันที่    1  ธันวาคม 2551

ชื่อลูกค้า   บริษัท ค้าขายดี จำกัด

ที่อยู่         123 หมู่ที่ 1 ตำหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลำดับ                                                 รายการ                                                                            จำนวน          ราคาต่อหน่วย          ราคารวม

1             ปากกา                                                                                                                          100 ด้าม          5.00                  500.00

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          ราคารวม                               500.00

                                                                                                                                                          ภาษีมูลค่าเพิ่ม                         35.00

  (ห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)                                                                                                                ราคารวมทั้งสิ้น                     535.00

 

 

              .......................................                                 ............................................                            ..............................................

                           ผู้อนุมัติ                                                                           ผู้ส่งสินค้า                                                               ผู้รับสินค้า

 

 
ตัวอย่างเอกสาร
Copyright © 2010 All Rights Reserved.